Snarvei til innhold

Ansatte

Her er en kort presentasjon av våre fysioterapeuter.

Helen

Helen M. Olsen

Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.

Utdannet ved Vogler skolen, Berlin 1983.

Kristin

Kristin Haugen

Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.

Utdannet ved Mensendieck-skolen i Oslo, 1985. Utdannet psykoterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese i Oslo, 2008.

Wenche

Wenche Vigen

Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.

Utdannet ved Statens Fysioterapiskole, Oslo, 1970.

Siv

Siv Guri Varlo

Kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling 2004.

Utdannet ved Fysioterapihøyskolen, Oslo, 1999.

En farge per behandlingsrom

Bakgrunnsfargen på bildene viser til fysioterapeutens behandlingsrom