Snarvei til innhold

Norsk Lymfødemklinikk

Vi er en privat klinikk med kommunale driftsavtaler.

Vi tilbyr komplett fysikalsk lymfødembehandling etter henvisning fra lege. Behandlingen dekkes av HELFO. Bandasjer, forbruksmateriell og kompresjonsstrømper dekkes av Helseforetakene.

 

Vi kan hjelpe med:

 • Komplett fysikalsk lymfødembehandling. Konsultasjon og vurdering.
 • Hospitering for helsepersonell.
 • Kursvirksomhet. Vi er kursledere ved:
  • Skandinavisk Forum for lymfologi ( i komplett fysikalsk lymfødembehandling )
  • Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem, NFF
 • Undervisning ved Høyskolen i Oslo: Fysioterapiutdanningen, Videreutdanningen for sykepleiere i onkologisk sykepleie. Videreutdanning for stråleterapeuter.
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus: Videreutdanning i palliasjon.
 • Studenter ved disse enheter kan også hospitere og skrive oppgave hos oss.
 • Diverse foredrag: Den norske Kreftforening, Norsk Lymfødemforening, Sykehus, Bandagister.
 • Fagdager ved klinikken for kolleger: Strømpemåling, pulsatorbehandling og Deep Oscillation, Kinesiotaping.  Lymfødemskole for pasienter.

Diagnoser som behandles:

Primære lymfødem
Medfødt lymfødem (Milroys sykdom, blir synlig ved spebarnsalder)
Lymfødema precox
Lymfødema tarda ( etter 35 års alder)
Sekundære Lymfødem:
Etter kreft og kreftbehandling
Etter skader
Etter bakterielle infeksjoner
Venesykdommer / blodpropp