Før du kommer til oss

Lymfødem

Pasienter med primære lymfødem (medfødt), må være utredet og diagnostisert i spesialisthelsetjenesten. Epikrise leveres eller sendes til klinikken per post, eventuelt kan annet helsepersonell sende dette elektronisk via Norsk Helsenett.

Ved tilfeller av kreftrelaterte sekundære lymfødem eller andre kreftrelaterte problemstillinger, ber vi om en skriftlig rapport/ journalnotat om helsetilstand og gjennomgått behandling (for eksempel kreftbehandling, infeksjonshistorikk, hjerte-/ karsykdom osv.).

Dette leveres eller sendes til klinikken per post, eventuelt kan annet helsepersonell sende dette elektronisk via Norsk Helsenett.

Andre sekundære lymfødem, eksempelvis grunnet infeksjoner, store skader, overvekt eller venesykdommer, må utredes hos spesialist først.

Epikrise leveres eller sendes til klinikken per post, eventuelt kan annet helsepersonell sende dette elektronisk via Norsk Helsenett.

Lipødem

Pasienter med lipødem kan få hjelp til formidling av kompresjonsplagg og pulsator til hjemmebruk. Diagnosen settes hos spesialist før man kommer til undersøkelse her. Epikrise leveres eller sendes til klinikken per post, eventuelt kan spesialist sende dette elektronisk via Norsk Helsenett.