Om lipødem

Hva er lipødem?

Lipødem er en tilstand med en symmetrisk opphopning av fettvev i noen deler av kroppen, og som gir en disproporsjonal kroppsfasong. Hos de aller fleste er det underkroppen som er rammet, mens det hos noen få også involverer armene. Overkroppen for øvrig er slankere i forhold til resten av kroppen. Majoriteten av pasientene utvikler også overvekt, og vektoppgang i seg selv er en faktor som kan utløse og forverre symptomene. Hos mange pasienter er det også psykososiale faktorer som har betydning for plagene. Lipødem forekommer kun hos kvinner.

Ved diagnostisering av lipødem er det viktig å utelukke andre forklaringer på pasientens plager. Deretter vurderes det ut ifra sykehistorien, pasientens symptomer og klinisk undersøkelse. Fysioterapitiltak ved lipødem er tilpasning av kompresjonsplagg og formidling av pulsator der det ansees som hensiktsmessig. I tillegg råd og veiledning omkring trening og kostholdsanbefalinger.

Under «Ressurser» kan du finne link til nyeste europeiske konsensus om lipødem og behandling.