Om lymfødem

Hva er lymfødem?

Lymfødem er en kronisk sykdom. Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt, ved for eksempel fjerning av lymfeknuter eller ved skade av lymfeårene, oppstår en opphoping av lymfevæske i vevet. Denne opphopingen (hevelsen) inneholder en øket mengde væske og proteiner og kalles lymfødem.

Kroppens åresystem med arterier og vener som fører blodet fra hjertet til organene og tilbake er vel kjent. Det finnes imidlertid et tredje åresystem, nemlig lymfeårene. Lymfesystemet bidrar til å holde balanse i mengden væske, proteiner og andre stormolekylære stoffer i vevene. Lymfeknutene er i tillegg viktige deler av immunforsvaret og fungerer som filtre hvor bl.a. bakterier og andre uvedkommende celler kan oppdages og uskadeliggjøres.

Inndeling av lymfødem

Lymfødem inndeles stort sett i to hovedgrupper – primære og sekundære.

Ved primære lymfødem er årsaken mangelfullt utviklet eller funksjonelt utilstrekkelig lymfesystem – med andre ord en medfødt årsak. De sekundære lymfødemene er forårsaket av skader på lymfeårene eller lymfeknutene, som følge av annen sykdom eller skade. Infeksjoner, svulster eller operative inngrep er eksempler på dette. Det sees hyppigst etter behandling for brystkreft og underlivskreft, men også ved prostatakreft, malignt melanom (føflekk-kreft) og kreft i øre-/ nese-/ halsregionen.