Om oss

Norsk Lymfødemklinikk – kompetanse- og behandlingssenter er en privat klinikk med fire fysioterapeuter. Alle fire har spesialkompetanse i lymfødembehandling. To av fysioterapeutene er i tillegg spesialister i onkologisk fysioterapi. Alle fire fysioterapeutene har kommunale driftsavtaler og er medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Egenandelen man betaler er fastsatt av Helfo (egenandel hos Helfo). Når man oppnår det fastsatte egenandelstaket utløses frikort.

Ved diagnosen lymfødem dekkes kompresjonsmatriell av ditt regionale helseforetak. Ved noen helseforetak gjelder dette også ved diagnosen lipødem.

Klinikken har i tillegg sekretær i 50% stilling.

Grûndere og eiere: Kristin Haugen og Helen M. Olsen

Daglig leder: Helen M. Olsen

Vår historie

Norsk Lymfødemklinikk ble etablert i 1991, som Nordens første lymfødemklinikk. Klinikken ble etablert av overlege Carl Fredrik Petlund (1931-2019) og fysioterapeutene Kristin Haugen, Helen M. Olsen og Wenche Vigen.

Overlege Carl Fredrik Petlund var fra 1991 og frem til 2001 medisinsk ansvarlig og praktiserende lege ved klinikken. Dr. Petlund ble i 2010 utnevnt til Ridder1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid innen lymfologi og lymfødembehandling i Norge.

Kristin Haugen, Helen M. Olsen og Wenche Vigen er alle tre spesialister i onkologisk fysioterapi, med spesialkompetanse i lymfødembehandling. De var initiativtakere og grunnleggere av klinikken og har vært foregangskvinner innenfor fagfeltet lymfødembehandling og lymfologi. De tre fysioterapeutene har gjennom årenes løp også tatt et unikt ansvar for kompetanseheving og -deling til fordel for både pasienter, fysioterapeutkollegaer og annet helsepersonell.

Sammen med overlege Carl Fredrik Petlund, er de tre fysioterapeutene æresmedlemmer i Norsk Lymfødem- og lipødemforbund (NLLF).


Grunnleggere

Kristin Haugen

Kristin Haugen

 • Gründer og eier av Norsk Lymfødemklinikk. 1991 – d.d.
 • Utdannet fysioterapeut ved Mensendieck-skolen i Oslo (nå Oslo MET), 1984
 • Videreutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling, 1989
 • Spesialistgodkjenning i NFF, Onkologisk Fysioterapi, 2001
 • Utdannet psykoterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese i Oslo, 2011
 • Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, fra 1991 – 31.08.2023.

Overlege Carl Fredrik Petlund (1931-2019)

Overlege Carl Fredrik Petlund

 • Gründer og eier av Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – 2001
 • Medisinsk ansvarlig og foreleser ved Skandinavisk Forum for Lymfologi, 1989 – 2017
 • Medisinsk ansvarlig og praktiserende lege ved Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – 2001

Wenche Vigen

Wenche Vigen

 • Gründer og eier av Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – 2019
 • Utdannet fysioterapeut ved Statens Fysioterapiskole i Oslo, 1971
 • Den første norske fysioterapeut som ble utdannet ved Lehrinstitut Der Klinik fûr Lymphologie und Phlebologie i Tyskland, 1984
 • Spesialistgodkjenning i NFF, Onkologisk Fysioterapi, 2001
 • Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – 2019