Ressurser

Quintet

Leverandør av informasjon og hjelpemidler for bekkenbunnsplager og inkontinens, smertelindring og trening av bekkenområdet, og seksualhjelpemidler på nasjonal avtale.

Kreftforeningen

Bruker- og interesseorganisasjon for pasienter, pårørende og etterlatte. Herunder ligger flere diagnosespesifikke undergrupper.

Kompani Fønix

Veldedig organisasjon som retter seg mot barn som pårørende til foreldre med uhelbredelig kreft.

Norsk Lymfødem- og Lipødemforbund

Pasientorganisasjonen i Norge for pasienter med lymfødem eller lipødem.

Montebellosenteret

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring.

Internasjonal konsensus om lipødem (2020)

SuperSelma

SuperSelma er et prosjekt rettet mot barn og pårørende til barn som rammes av kreft, i regi av Støtteforeningen for Kreftrammede.