Vi jobber her

Klinikkens fysioterapeuter

Helen Olsen

Helen Olsen

  • Gründer og eier av Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – d.d.
  • Utdannet fysioterapeut ved Vogler skolen i Berlin, 1983
  • Lehrinstitut Der klinik fûr Lymphologie und Phlebologie i Tyskland, 1985
  • Spesialistgodkjenning i NFF, Onkologisk Fysioterapi, 2001 
  • Grunnlegger, kursansvarlig og kursleder i Skandinavisk Forum for Lymfologi, 1988 -d.d.
  • Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, 1991 – d.d.

Siv Guri Eidsvaag

Siv Guri Eidsvaag

  • Utdannet fysioterapeut ved Mensendieck-skolen i Oslo (nå Oslo MET),1999
  • Videreutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling, 2004
  • Kursleder i Skandinavisk Forum for Lymfologi, fra 2007 – dd.
  • Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, fra 2005 – dd.

Catrine Handelsby

Catrine Handelsby

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo MET), studieretning Mensendieck, 2010

Videreutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling, 2017

Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, 2018 – d.d.


Sina Krüger

Utdannet fysioterapeut ved Sowi Gesundheits- und Pflegefachschule, Straussberg/ Brandenburg, Tyskland 2006

Videreutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling, Tyskland 2006

Fysioterapeut ved Norsk Lymfødemklinikk, 2023 – d.d.


Sekretær

Hege Kristin Langdalen

Hege Kristin Langdalen