Vi tilbyr

  • Komplett fysikalsk lymfødembehandling ad Modum Földi (www.foeldiklinik.de, www.foeldischule.de)
  • Fysioterapitiltak, råd og veiledning ved andre senskader etter kreftbehandling
  • Fysioterapi i andre tilfeller, hvor rettigheter til vedtak om dekning av utgifter til kompresjonsmateriell er dokumentert av spesialist
  • Kursvirksomhet og undervisning
  • Faglige arrangementer for pasienter
  • Samarbeid med annet helsepersonell

Komplett fysikalsk lymfødembehandling

Komplett fysikalsk lymfødembehandling ad Modum Földi omfatter

  • Manuell lymfedrenasje: massasjeteknikk utført av fysioterapeut og opplæring i egenbehandling
  • Hudpleie: råd og veiledning for behandling og forebygging av hudtilstander
  • Kompresjonsbehandling: bandasjering med flerlags kortelastiske bandasjer, tilpasning og formidling av egnet kompresjonsplagg
  • Livsstil: råd og veiledning i fysisk aktivitet og ernæring

Annen behandling    

Våre fysioterapeuter har bred kompetanse innen onkologisk fysioterapi. Vi gir kvalifiserte råd og veiledning ved eksempelvis fatigue, trening og fysisk aktivitet, inkontinens og andre senskader etter kreftbehandling. Vi behandler også problematiske arrdannelser og fibroser. Vi kan formidle kontakt med andre spesialister ved behov. I enkelte tilfeller er det aktuelt å benytte pulsator (maskinell kompresjonsbehandling) i behandling og/ eller til eget bruk hjemme.

Vi yter også palliativ behandling og omsorg.

Kursvirksomhet og undervisning

Vi driver regelmessig undervisning og foredragsvirksomhet ved ulike foreninger og institusjoner for høyere utdanning og videreutdanning. To av våre fysioterapeuter er kursledere ved Skandinavisk Forum for Lymfologi.

Faglige arrangementer for pasienter

Vi arrangerer treffpunkter og faglige arrangementer for pasienter, som eksempelvis Lymfødemskole og likeperson-tiltak. Dette annonseres på klinikken og på klinikkens hjemmeside.

Samarbeid med annet helsepersonell

Vi legger til rette for at klinikken skal være et sted hvor helsepersonell kan ta kontakt ved spørsmål innen vår pasientgruppe, og tar imot hospitanter.